WW/BW CAO Gemeente per 01-01-2020 weer beschikbaar

27-11-2019

De artikelvermelding in de CAO Gemeenten is in Pardon aangepast:

10.1 1a: van wie de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669 lid 3, onder a (vervallen arbeidsplaatsen) BW is opgezegd door de werkgever en het Van werk naar werk-traject volledig heeft doorlopen;

10.1 1b: van wie de arbeidsovereenkomst op grond van artikel 7:669 lid 3, onder d (ongeschiktheid) BW is opgezegd door de werkgever en minimaal 24 maanden in dienst is geweest bij de werkgever

 

Pardon

Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

Neem contact op via:

Bel : 0522 – 44 33 68
info@pardonconsult.nl

Gerelateerde berichten

Ga naar de inhoud