Verschil transitievergoeding tool rijk versus tool Pardon

22-06-2023

Als u een berekening van de transitievergoeding via de rekentool van het rijk maakt, dan komt er bij een gebroken jaar een wat lager bedrag uit dan uit de rekentool van Pardon Salaris.

De tool van het rijk rekent bij een ontslag in de loop van het jaar maar 1 maand uit en niet bij een ontslag later in het jaar met het aantal maanden dienstverband in dat jaar.

 

Dus bij een ontslag per 1-7-2023 rekent de rekentool van het rijk volgens ons ten onrechte slechts 1 maand transitievergoeding uit over het ontslagjaar, tegen Pardon over de 6 maanden van dat ontslagjaar. 

 

Aangezien het BW boek 7 art.673 spreekt over “…en een evenredig deel daarvan voor een periode dat de arbeidsovereenkomst korter dan een jaar heeft geduurd….”
gaan wij er vooralsnog van uit dat Pardon het gebroken jaar juist uitrekent en de rijkstool dus niet. 
Gebruikt u dus zolang dat in de tool van het rijk niet is gerepareerd bij voorkeur onze tool voor deze  berekeningen.

Pardon

Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

Neem contact op via:

Bel : 0522 – 44 33 68
info@pardonconsult.nl

Gerelateerde berichten

Ga naar de inhoud