De Belastingdienst heeft op haar website een verbeterde versie van Nieuwsbrief 4 geplaatst.

De toelichting van de Belastingdienst erbij luidt:

De uitleg over het vergoeden van studiekosten van kinderen van werknemers bij punt 13 in de 4e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2019’ riep vragen op. We hebben de informatie hierover aangepast.
In de verbeterde uitgave geven wij aan wat u moet doen wanneer u in Nederland wonende kinderen van werknemers zelfstandig een studietoelage toekent. Over dit onderwerp hebben wij op 14 maart 2019 ook een nieuwsbericht gepubliceerd.

Ga hier naar de verbeterde nieuwsbrief