Tijdens Generatiepact (Vitaliteitsverlof) 100% pensioenopbouw

09-02-2021

Er worden ons vitaliteitsregelingen (ook wel Generatiepact geheten) voorgelegd die met een verlofdeel geen 100% pensioenopbouw kennen. Echter, dat is in het Pensioenreglement ABP niet geregeld. Als de omvang in (al-dan-niet gewerkte) uren van de arbeidsoverenekomst niet wijzigt, wijzigt de pensioenopbouw ook niet.

Als er in zo’n regeling een deel verlof is dan wordt daar ALTIJD 100% pensioen over opgebouwd. Wel kan de verhouding pensioenpremie werkgever/werknemer anders gekozen worden dan de reguleire 70%/30%. Echter doordat de pensioenpremie aftrekbaar is, scheelt dat in de meeste gevallen voor de werknemer netto niet zo gek veel.

Als u een regeling wilt, waarin de pensioenopbouw wél minder wordt dan moet u kiezen voor een regeling met een (deetlijd-)ontslag, eventueel in combinatie met een gedeeltelijke opname van het ouderdomspensioen. Dat laatste is veelal alleen interessant voor degenen die dichtbij de AOW-pensioendatum staan.

Bron: Pensioenovereenkomst ABP 2017 zie op onze website www.pardonconslult.nl onder de tab Informatie daar staan meer handleidingen. De pensioenovereenkomst staat  hier .

Artikel 4, lid 9 van de overeenkomst gaat over het verhaal van de pensioenpremie in geval van ziekte of verlof.

Pardon

Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

Neem contact op via:

Bel : 0522 – 44 33 68
info@pardonconsult.nl

Gerelateerde berichten

Ga naar de inhoud