LinkOmschrijving

ABP Rekenvoorbeelden Handleiding Premie en  gegevens 2020 versie 1.1

Dit zijn de rekenvoorbeelden (Hoofdstuk D) + voorbeelden hoe CAO-verhogingen met met terugwerkende kracht in een jaar voortaan verwerkt moeten worden in het ABP- Jaarinkomen.

Voor de gehele Handleiding Premie en Gegevens 2020, versie 1.2 (156 blz.!) klik hier

ABP Rekenvoorbeelden Handleiding Premie en Gegevens 2019 versie 1.1

Dit zijn de rekenvoorbeelden (Hoofdstuk D) + voorbeelden hoe CAO-verhogingen met met terugwerkende kracht in een jaar voortaan verwerkt moeten worden in het ABP- Jaarinkomen.

Voor de gehele Handleiding Premie en Gegevens 2018, versie 1.2 (148 blz.!) klik hier

ABP Rekenvoorbeelden Handleiding Premie en Gegevens 2018 versie 1.2
Dit zijn alleen de rekenvoorbeelden (Hoofdstuk D) + voorbeelden hoe CAO-verhogingen met met terugwerkende kracht in een jaar voortaan verwerkt moeten worden in het ABP- Jaarinkomen.

Voor de gehele Handleiding Premie en Gegevens 2018, versie 1.2 (149 blz.!) klik hier

ABP Rekenvoorbeelden Handleiding Premie en Gegevens 2017 versie 1.0
Dit zijn alleen de rekenvoorbeelden 28 pagina’s (Hoofdstuk D) + voorbeelden hoe CAO-verhogingen met met terugwerkende kracht in een jaar voortaan verwerkt moeten worden in het ABP- Jaarinkomen.
ABP Handleiding Premie en Gegevens 2017 versie 1.0
Integrale tekst 143 pagina’s. Deze handleiding kunt u ook downloaden vanaf www.abp.nl en dan zoeken op “Handleiding Premie”. De rechten van deze handleiding berusten bij het ABP.
Plaatje rekenvoorbeelden versie 1.4-2014Handleiding Premie en Gegevens Hoofdstuk D – Rekenvoorbeelden 2016 juli (versie 1.4)
De rekenvoorbeelden van het ABP uit de Handleiding Premie en Gegevens staan op de pagina’s 109-130.Deze handleiding(en) kunt u als ABP-werkgever zelf ook downloaden van www.abp.nl. De rechten van deze handleiding berusten bij het ABP.
Plaatje rekenvoorbeelden versie 1.4-2014Handleiding Premie en Gegevens Hoofdstuk D – Rekenvoorbeelden 2015 versie juli 1.3
De rekenvoorbeelden van het ABP uit de Handleiding Premie en Gegevens staand op de pagina’s 86-109.Deze handleiding kunt u als ABP-werkgever zelf ook downloaden van www.abp.nl.De rekenvoorbeelden van levensloopverlofopname beginnen met het cijfer 6, vanaf blz. 99. De voorbeelden komen voor verantwoording van het ABP, u kunt er alleen met het ABP over corresponderen. Pardon Salaris rekent conform deze uitgewerkte voorbeelden.De rechten van deze handleiding berusten bij het ABP.