Transitievergoeding weer online
De rekenhulp voor de Transitievergoeding is weer online. Maakt u berekeningen voor een ontslag datum gelegen op/na 1-1-2020 pas dan op.

In 2020 start de Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra) en de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB) gaat een rol spelen.
In de WAB worden de rekenregels van de transitievergoeding nogal gewijzigd. Je krijgt dan bijvoorbeeld vanaf dag één recht op een transitievergoeding bij later ontslag en niet meer pas na 2 jaar. Ook de extra verhoogde opbouw vanaf 10 dienstjaren vervalt. Dat zal  waarschijnlijk veel van uw berekeningen treffen.

Wijzigingen in ontslagregelingen
Vanwege de invoering van de Wnra zullen de rechtsposities en CAO’s herschreven moeten worden. Dat kan aanleiding zijn om de ontslagregelingen gelijktijdig te gaan herzien. Zeker als er nu onderhandelingen over een nieuwe CAO lopen. Te verwachten valt dat de transitievergoeding vanaf in werkingtreding Wnra geïncorporeerd zullen worden in de bovenwettelijke- en nawettelijke regelingen.

Uiteraard passen wij deze rekenhulp aan zo snel mogelijk aan nadat de WAB ook in de Eerste Kamer is aangenomen.