Heeft u te maken met:

 • Bijzondere uitkeringen?
 • Ongewone kosten?
 • Salaris- of uitkeringsbetalingen met lange terugwerkende kracht
 • Eenmalige correcties?
 • Buitengewone aanvullingen?
 • Uitzonderingen op de CAO ’s bij Overheid, Semi-Overheid, Onderwijs, Zorg & Welzijn?

Ook die moeten nauwkeurig berekend kunnen worden. Dat lukt niet met algemene berekeningen. Dat lukt alleen met maatwerk van specialisten.

Pardon Maatwerk: voor wie?

Pardon Maatwerk doet veel berekeningen voor overheden, vakbonden, advieskantoren, werkgevers en betrokken werknemers. Levert de exacte hoogte van uitkeringen. Waaronder:

 • ontslaguitkeringen
 • bovenwettelijke uitkeringen (evt. met afwijkende pensioenopbouw)
 • WW-uitkeringen
 • kantonrechterformules
 • aanvullingen op ontslaguitkeringen
 • Overgangsberekeningen van de ene (niet ABP-?) CAO naar de andere
  wél ABP-CAO en vice versa
 • Was/wordt berekeningen ook over langere tijd
 • uitkering-correcties met terugwerkende kracht
 • pensioenaanvullingen
 • berekening politieke uitkeringen
 • verrekening van inkomsten
 • In-en-door-de-dienst arbeidsongeschiktheid
 • aanvullingen werkgever
 • exit-sommen
 • compensaties
 • controle op berekeningen door anderen
 • begeleiding van exit- en entry-processen
 • alle soorten persoonlijke maatwerkberekeningen

Pardon Maatwerk: prijs op maat

Ook de prijzen bij Pardon Maatwerk zijn maatwerk. Prijzen worden per geval bepaald en apart berekend. Die prijs is voor Pardon Maatwerk leidend. Zijn de werkelijke kosten hoger, dan worden ze niet in rekening gebracht. Zijn de kosten lager, dan krijgt u geld terug.

Gebruikers

Pardon heeft al maatwerk geleverd voor diverse relaties.

Gebruikers1

Pardon

Maatwerk

Voor specialistische berekeningen

 • Maak gebruik van onze expertise.
 • Uiterst nauwkeurig.
 • Flexibele oplossingen.
Neem contact op

Pardon Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

0522 – 44 33 68