LinkOmschrijving

Premies en percentages 2019 per 29-01-2019

Met o.a.:

  • Belastingtarieven en schijven (definitief)
  • Sectorpremies
  • Premies werknemersverzekeringen
  • ABP-premies
  • Bedragen AOW/ANW en kinderbijslag 2019
  • Correctie AAOP-premie MBO-sector
 

Premies en percentages 2018 per 15-01-2018

Met o.a.:

– AOP-premies sec tor VO gecorrigeerd naar 0,6%/0,42%/0,18%
– APPA-gegevens 2018
– Enkele nieuwe IPAP-precentages voor 2018

plaatje-gegevens-1-11-2016

Premies en percentages 2017 per 25-07-2017

Met o.a :
– Max. minimumloon per 1-7-2017 vanaf 22 jaar + nwe. bedragen
– Aanpassing percentages Vervangingsfonds Primair Onderwijs

Gegevens2013-09-07-2013

Premies en percentages 2016 per 24-05-2016

Met o.a :
– Nieuw minimumloon per 1 juli 2016
– Nieuw max. premieloon

Gegevens2013-09-07-2013

Premies en percentages per 15-09-2015

Met o.a.:
– verlaagde VPL-premie werkgevers  ABP
– nieuwe minimumloon per 1-7- 2015
– nieuwe uitkeringsdagloon per 1-7-2015 (niet premiedagloon die is is niet gewijzigd.

Gegevens2013-09-07-2013

Premies en percentages per 14-01-2015

Met o.a.:
– ABP-premies
– Belastingschijven
– De nieuwe Tabeltarieven Bijzondere beloningen (met afwijkende percentages)

 Gegevens2013-09-07-2013

Premies en percentages per 24-11-2014

Tikfoutje verwijderd en met o.a.:
– Nieuwe percentages Vervangingsfonds per 1-1-2015
– Nieuwe Model Tabel Bijzondere beloningen 2015 van de Belastingdienst.
– IZA premies voor 2015

 Gegevens2013-09-07-2013

Premies en percentages per 12-08-2013

Minimumloon per 1 juli 2013 gewijzigd.
Dagloon uitkeringen per 1 juli verhoogd.
LET OP: Premie dagloon wijzigt niet.
Max grondslag ZVW voor 2012 en 2013 aangepast.

 Gegevens2013-09-07-2013

Premies en percentages 13-02-2013

De toelichting bij levensloopsparen is aangepast. Mede n.a.v. verbeteringen van Onderwijsbureau Meppel, Jos Mentink.