Per 1-8-2021 voor P(S)O en VSO 50% van de WW-BW kosten

09-02-2021

Per 1 augustus 2021 geldt vermoedelijk voor de onderwijssectoren Primair en het Voortgezet Speciaal Onderwijs, dat in veel gevallen 50% van de uitkeringskosten voor rekening van de werkgever gaan komen. Deze instellingen vragen dan een uitkering aan via het Participatiefonds. Het reguliere VO zelf, kent al een andere regeling.

De 10% voor “eigen-rekening” geldt dan alleen nog:
– als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden,
– als het UWV een ontslagvergunning heeft afgegeven
– als er ontslag wordt gegeven op grond van bedrijfseconomische redenen of 
– als de vervanging van een andere medewerker niet wordt verlengd. 

Speciale aandacht moet er zijn voor het financiële risico bij het tijdelijk aannemen van een nieuwe medewerker met een lange onderwijsachtergrond.
Als dat een tijdelijk contract afloopt en niet verlengd wordt (bijvoorbeeld i.v.m. niet goed functioneren) dan geldt ook die 50% en voor de gehele uitkeringsduur, inclusief de diensttijd bij de voorafgaande onderwijswerkgevers! 

Een goed outplacementbeleid, zal ook financieel, een nog grotere rol kunnen gaan spelen.

Pardon

Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

Neem contact op via:

Bel : 0522 – 44 33 68
info@pardonconsult.nl

Gerelateerde berichten

Ga naar de inhoud