Kalender-jaarabonnement
Onze abonnementen zijn (kalender-)jaarabonnementen, die elk jaar vernieuwd worden tot schriftelijke opzegging. Begin november van het voorafgaand jaar sturen wij de facturen voor het nieuwe (volgende) abonnementsjaar.
De opzegtermijn is 30 dagen na factuurdatum, dus tot begin december. Tussentijdse opzegging leidt niet tot teruggave van het betaalde abonnementsgeld. Wel kunt u het betaalde abonnement en de betaalde licenties, het webaccount, altijd tot het einde van het betreffende kalenderjaar gebruiken. U ontvangt dan ook de nieuwsbrieven e.d. tot einde van dat kalenderjaar. Gebruikerslicenties zijn uitsluitend voor persoonlijk gebruik.
  Nieuwe klanten (geldt voor 1 werkgever, niet voor AK’s, SCC’s, regio’s e.d.)
Licentiesoort 2020Prijs excl. BTW
Hoofdlicentie (jaarabonnement 2020) voor 1 gebruiker Pardon Salaris€ 386,00
Prijs extra gebruikerslicenties, per extra licentie de zijn op naam  gesteld€ 257,00
Koppeling met salarissysteem PIMS, of PersMaster (Centric)€ 143,00
Koppeling met salarisysteem ADP, Workforce, Prisal€ 165,00
  Voor advies-/advocatenkantoren, AK’s, GR, samenwerkingsverband, SCC’s, etc
Licentiesoort 2020Prijs excl. BTW
Jaarabonnement “commercieel” gebruik (vraag om een offerte per mail)prijs op aanvraag
  Extra CAO ’s bestellen
Licentiesoort 2020Prijs excl. BTW
1 Extra CAO, buiten die van het abonnement, per CAO voor 12 maanden (1 jaar)€  103,00
Alle CAO`s (± 60 overheids- en onderwijs CAO`s + Welzijn en Social Work + zorg)€  332,00
  U was al klant op 1-08-2008: Staffelkorting extra licenties blijft
Licentiesoort 2020Prijs excl. BTW
Hoofdlicentie (jaarabonnement 2020) voor 1 gebruiker Pardon Salaris€ 386,00
U betaalt per extra licentie een prijs met een staffelkorting (oplopende korting). Deze korting wordt direct in de factuurbedragen verwerkt.
  U gaat als huidig abonnee samenwerken of herindelen?
Vraagt u dan een maatwerkofferte aan met alle betrokken werkgevers.
Dat kan gemakkelijk via e-mail: accounts@pardonconsult.nl.
  PfZW-sectoren
Licentiesoort 2020Prijs excl. BTW
Hoofdlicentie (jaarabonnement 2020) voor 1 gebruiker Pardon Salaris€ 386,00
Deze licentie kent dan bijvoorbeeld CAO VVT (Verpleeg- en Verzorghuizen en Thuiszorg) of een andere PfZW-sector, deze zit in de hoofdlicentie.
Prijs extra gebruikerslicenties, per extra licentie (50%)€ 257,00