Pardon Budget – bestelformulier

Pardon Budget – bestelformulier2018-06-13T17:17:25+02:00

1. Basisgegevens

We gebruiken dit e-mailadres voor de bevestiging van uw bestelling en eventuele aanvullende communicatie. Ook gebruiken we dit e-mailadres voor de hoofdgebruiker van Pardon Budget. Wilt u hiervoor een ander e-mailadres gebruiken? Geef dit dan aub aan in het laatste veld "Overige informatie"
OIN-nummer of KvK-nummer (OIN = Overheidsidentificatienummer vanuit Digikoppeling/Logius)

2. Licentie

Als u de licentie aanschaft voor meerdere organisaties/werkgevers, geeft u dat op in het vak "Overige informatie" aan het eind van dit formulier.

3. Akkoordverklaringen

Als u akkoord gaat, krijgen wij het bericht rechtstreeks toegestuurd.
Als u niet akkoord gaat, krijgen wij alleen een notificatie en bekijken we uw bestelling op onze (beveiligde) server maar dan duurt beantwoording wel wat langer.
Wij ontvangen uw bestelling bij voorkeur digitaal. Heeft u hier bezwaar tegen, neem dan alstublieft contact met ons op via tel.nr. 0522 - 44 33 68 om de bestelling te voltooien. Als u hier geen optie aanvinkt, zal het formulier niet verzonden kunnen worden.

4. Overig

Pardon Consult verstuurt haar e-mail zo veilig mogelijk. Zie verder onze privacyverklaring op deze site hierover. Als (achteraf) blijkt dat u geen toestemming van betrokkene(n) heeft, is Pardon Consult op generlei wijze aansprakelijk voor het gebruik van de opgestuurde gegevens. Dat is alleen de degene/de organisatie, die deze gegevens heeft verstuurd. De gegevens worden nooit aan commerciële partijen of derden verstrekt, tenzij met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van alle betrokkene(n).