“Ingewikkelde en uitgebreide salaris- en rechtspositieregelingen?
Moeilijke  berekeningen, complexe schema’s?”

Pardon Consult is gespecialiseerd in financiële adviezen en diensten.Een vraagbaak voor HRM en de salarisadministratie, vooral actief binnen de Overheid, Semi-Overheid, Onderwijs, Zorg & Welzijnsector

Kennis en ervaring

Pardon Consult is vooral bekend van de online programma’s Pardon Salaris, Pardon Budget, Pardon Medewerker, Pardon Maatwerk en binnenkort ook van Pardon WIA. Als vooraanstaand financieel dienstverlener wordt voortdurend gewerkt aan het verbeteren en optimaliseren van deze online diensten. Er is veel kennis en ervaring bij ons met de salarissen en rechtspositie van ambtenaren bij overheid en onderwijs en welzijn en zorg. En weten we het niet, dan geen ‘slappe verhalen’, maar dan zeggen we dat gewoon en wellicht weten we wie het antwoord wèl voor u heeft.

Ook maatwerk

De primaire doelgroep van Pardon Consult is de Overheid, de Semi-Overheid, Onderwijs, de Zorg & Welzijn. Maar, op aanvraag worden ook op maat adviezen en diensten verstrekt aan andere sectoren. Bijv. bij Zelfstandige Bestuurs Organen. Of bij privatiseringen en als werknemers vertrekken bij de overheid of het onderwijs. Maar ook bij nieuwe overheidstaken, of het juist binnen de overheid brengen van bestaande taken.

Erik-Jan Meijer
Erik-Jan MeijerEigenaar / Adviseur
Behalve eigenaar van Pardon Consult, is Erik-Jan specialist op het gebied van pensioen-, salaris- en rechtspositieregelingen. Erik-Jan werkte bijna 20 jaar bij het ABP en bij Loyalis en doet bij voorkeur de ingewikkelde berekeningen zoals uitkeringsrechten, pensioenverlies en technische berekeningen voor salarissen bij ambtenaren en hun werkgevers.
Antoinette Bueving
Antoinette BuevingEigenaar / Administratie
Antoinette doet de administratie van Pardon Consult en onderhoudt nauwe contacten met het administratiekantoor. Ze bewaakt de solvabiliteit, de liquiditeit en de vrije tijd van echtgenoot Erik-Jan. In haar vrije tijd is ze graag in de weer met ingewikkelde textiele werkstukken.
Barend van de Pol
Barend van de PolSenior developer
Als Senior Developer is Barend eindverantwoordelijk voor de techniek en zorgt hij ervoor dat de software zoveel mogelijk intuïtief aanvoelt. Barend werkte vroeger bij de gemeente Amsterdam en maakte daar applicaties die aansloten op CASO. Barend houdt van filosofie, lezen en muziek, bij voorkeur opera. En … hij heeft pianoles!
Rob Gout
Rob GoutDeveloper
Rob is mede verantwoordelijk voor Pardon Salaris en Pardon Budget en heeft ook het interne systeembeheer in zijn pakket. Daarnaast houdt hij de in eigen beheer ontwikkelde abonnementenadministratie draaiende.
Rob programmeert in z’n vrije tijd vooral veel leuke dingen met z’n 3 jongens.
Janny Fennema
Janny FennemaAdviseur
Janny is ons positieve middelpunt van informatie. Ze is specialist in APPA (politieke pensioenen) en maakt ook veel berekeningen voor (vertrek)regelingen, het generatiepact en geeft cursussen. Ze is afkomstig van PROambt en had daar de wethouderspensioenen onder haar hoede. Janny beantwoordt de meeste telefonische of mailvragen van klanten. Verder loopt ze iedere ochtend vroeg een rondje met haar 2 honden.