LinkOmschrijving

Nieuwsbrief 3-2019

Met o.a.:

  • Nieuw CAO-akkoord Gemeenten
  • Transitievergoeding per 1-1-2020 in Pardon
  • Nieuwe en oude AOW-leeftijden naast elkaar
  • Tijd dringt voor ABP (2)

 

Nieuwsbrief 2-2019

Met o.a.:

  • AOP-premie voor burgemeesters
  • Transitievergoeding per 1-1-2020
  • Tijd dringt voor ABP

Nieuwsbrief 1-2019

Met o.a.:

  • Woonland en derde landen in Pardon Salaris
  • Nieuwe CAO’s
  • Nieuwe abonnees

Nieuwsbrief 1-2018

Met o.a.:
– Navigeren in 2.0
– CAO nieuws
– Nieuwe ABP-premies per 1-1-2019

 

Nieuwsbrief 4-2017

Met o.a.:
– ABP pensioenopbouw en premie bij WW/BW vanaf 2018
– Stijging pensioenpremies
– Netto rijk per schaal 2017 versus 2018

Nieuwsbrief 3-2017

Met o.a :
– Max. minimumloon per 1-7-2017 vanaf 22 jaar + nwe. bedragen
– Aanpassing percentages Vervangingsfonds Primair Onderwijs

Nieuwsbrief 2-2017

Met o.a :
– Premieverwachting 2018 UWV
– Akkoord over ABP-premies 2018-2022 en 68 jaar

Nieuwsbrief 2017 Extra
Met o.a.:
– Uitnodiging presentatie Pardon Salaris 2.0

Nieuwsbrief Budget 2017

Met o.a.:
– Wijziging toelagen in Pardon Budget
– Bezetting versus formatie in Budget

Nieuwsbrief 4-2016

Met o.a.:
– Belastingplan 2017
– Premies PfZW en ABP voor 2017 bekend
– IKB bijzonder tarief of maandtabel toepassen?

 

Nieuwsbrief 3-2016

Met o.a.:
– NIEUW salaris muteren in de tijd
– Pensioenopbouw bij Generatiepact
– Wat komt er aan in Pardon Salaris?

Nieuwsbrief 2-2016

Met o.a.:
– WOPO en WOVO nieuwe BW voor onderwijs
– Wijzigingen bij de vleet!
– ouderschapsverlof bij Primair Onderwijs

Nieuwsbrief 1-2016

Met o.a.:
– Generatiepact kent twee basisvarianten
– Alle cijfers over 2016 zijn bekend
– Bijzonder tarief voorkomt veel aanslagen IB 2016