Nieuwsbrief 2023 1 Loonheffingen beschikbaar

15-11-2022

Bron: Belastingdienst

De 1e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ is gepubliceerd op de internetsite van de Belastingdienst. Hierin vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2023 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

Ga naar Nieuwsbrief LH 2023-1

In de nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de volgende onderwerpen:
 

  • verhoging van onbelaste reiskostenvergoeding
  • verhoging van onbelaste thuiswerkvergoeding
  • wijzigingen in de gebruikelijkloonregeling
  • wijzigingen voor de regeling voor extraterritoriale kosten
  • tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV)
  • wijzigingen voor de aangifte loonheffingen
     

Eventuele aanvullingen op de onderwerpen uit deze nieuwsbrief en wijzigingen uit het Belastingplan 2023 staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief. De tarieven, bedragen en percentages voor 2023 vindt u binnenkort in een aparte bijlage bij de nieuwsbrief.

Pardon

Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

Neem contact op via:

Bel : 0522 – 44 33 68
info@pardonconsult.nl

Gerelateerde berichten

Ga naar de inhoud