Op dit moment leggen we de laatste hand aan een nieuwe optie voor de berekening van de Transitievergoeding per 1-1-2020. In week 34 (19-23 augustus) hopen we deze live te zetten voor al onze gebruikers.

Voor alle in 2019 aangezegde ontslagen blijft nog de, voor m.n. 50+ers, gunstigere huidige regeling van toepassing. Ook als het daadwerkelijke ontslag pas op/na 1-1-2020 geëffectueerd wordt. Daarom zal daarnaast de oude berekeningswijze nog een tijd open blijven staan, dus ook voor ontslagdata op/na 1-1-2020.

Ook bij aflopen tijdelijk contract

Maar omdat er vanaf 1-1-2020 bij  het aflopen van bijvoorbeeld tijdelijke contracten een transitievergoeding verschuldigd is, hoe marginaal ook, hebben we de nieuwe berekening ervan nu in de bruto-netto salarismodule opgenomen . En tevens in de BW/WW-module.
We streven ernaar om in de laatste module het mogelijk te maken dat u slechts 1x de diensttijd hoeft in te vullen. Nu vragen we bij de transitievergoeding nog apart om de diensttijd bij de “ontslagwerkgever”.” Alleen die diensttijd (maar zonder onderbreking van >= 6 maanden!) telt namelijk mee voor deze vergoeding. Dit gaan we de komende tijd nog maken en dan plaatsen.

(De afwijkende rekenoptie voor werkgevers < 25 medewerkers en/of bij financiële moeilijkheden van een organisatie hebben we niet. Dat komt eigenlijk niet voor bij onze overheids-& onderwijsklanten.)