De nieuwe tabel met alle cijfers en percentages voor de ABP- en PfZW-sectoren zijn gepubliceerd door ons. Wel 11 pagina’s aan getallen en bedragen.

Ook de (nog wel formeel voorlopige) bedragen van het Belastingplan 2020 zitten erin. Het Belastingplan 2020 is in de Tweede Kamer al aangenomen, en de verwachting is dat dit in de Eerste Kamer ook het geval zal worden. Op 17 december a.s. is daar de behandeling gepland. Echter op 6 december wil  de Belastingdienst de definitieve rekenregels publiceren.

We gaan ervan uit dat we met deze bedragen toch wel bijna de definitieve bedragen voor de salarissen en loonkosten 2020 kunnen berekenen.

Naar de cijfers voor 2020