De nieuwe transitievergoeding gaat direct in op 1 januari 2020. Echter……

Juristen geven aan dat de oude (voor 50+ ers vaak voordeligere) regeling nog moet worden toegepast als:

  • De arbeidsovereenkomst is opgezegd vóór 1-1-2020
  • De werknemer vóór 1-1-2020 heeft ingestemd met beëindiging
  • Een UWV ontslagvergunning vóór 1-1-2020 is aangevraagd
  • Een ontbindingsverzoek vóór 1-1-2020 is ingediend

Dus kortweg als de ontslagaanzeggin vóór 1-1-2020 ligt dan zal de oude regeling nog gelden.

In de meeste ontslagsituaties zal daarom nog enige tijd de hogere transitievergoeding moeten worden meegegeven aan de 50+ers. Daarom kunt u ook in Pardon Salaris beide rekenopties gebruiken oud én nieuw.