Nieuwe bedragen en %-s in Pardon miv 2020

20-09-2019

We maken een begin met het inbrengen van de nieuwe bedragen en percentages voor 2020 in Pardon Salaris.

Dit alles natuurlijk nog onder het nodige voorbehoud van wettelijke voortgang en wijziging met de begrotingsbehandelingen. Het ministerie van SoZaWe rekent met een tabelcorrectiefactor van +1,6%, die hebben wij voorlopig ook maar even gebruikt voor de bedragen en percentages die SoZaWe voorstelt.

De ABP-pensioenpremieafdracht is met het vermoedelijke maximum van +2% verhoogd, gezien de huidige stand van zaken. Misschien wordt het toch wat minder(?), maar dan valt het alleen maar mee… De pensioenpremies worden in de regel pas eind november/begin december definitief door de fondsbesturen vastgesteld.
De + 2% is met de verhouding 70% werkgever en 30% werknemer ingebracht en wordt net als alle premies steeds aangepast als de nieuwe premies en bedragen definitief wordt vastgesteld.

Bijvoorbeeld zodra de begrotingen van de departementen en het Belastingplan 2020 worden aangenomen.

 

Pardon

Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

Neem contact op via:

Bel : 0522 – 44 33 68
info@pardonconsult.nl

Gerelateerde berichten

Ga naar de inhoud