Nieuw max. dagloon uitkeringen ingebracht

07-06-2022

Per 1 juli 2022 is het minimumloon verhoogd en daarmee ook allerlei daarmee verbonden uitkeringen.

Het maximum uitkeringsdagloon (o.a. voor berekening max. WW-uitkering in Pardon) is verhoogd naar € 232,90.
Max. WW wordt dan bruto per maand € 3.517,76 (bij 75%) en € 3.283,24 (bij 70%).

 

Het maximum premiedagloon voor de premies van de werknemersverzekeringen blijft gelijk, dat wordt nl. voor een heel jaar vastgesteld en niet tussentijds geïndexeerd. Die blijft dus de € 229,63 van 1 januari jl.

Pardon

Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

Neem contact op via:

Bel : 0522 – 44 33 68
info@pardonconsult.nl

Gerelateerde berichten

Ga naar de inhoud