Vanaf 21 juni 2019 rekent Pardon Salaris met de nieuwe AOW-leeftijden zoals deze op de SVB-site worden aangegeven.

Tot 1-1-2025 liggen deze leeftijden vast, als de 1ste Kamer op 2 juli  a.s. akkoord gaat.

Eind 2019 wordt dan de AOW-leeftijd voor het jaar 2025 vastgelegd, eind 2020 voor het jaar 2026, en zo verder. Vandaar dat de AOW-leeftijden vanaf 1-1-2025 worden aangegeven met “AOW verwacht op ……”. Deze kunnen nl. nog wijzigen als de levensverwachting volgens het CBS stijgt of daalt.

(De rekenregels voor deze AOW-leeftijden vanaf 1-1-2025 moeten nog formeel door het kabinet worden vastgelegd in wetgeving, nu worden alleen de leeftijden tot 1-1-2025 in het wetsvoorstel geregeld.)