Minimumloon +1,34% per 1-1-2019 in Pardon

01-11-2018

De nieuwe minimumloonbedragen per 1 januari 2019 zijn in Pardon Salaris opgenomen. Deze zijn (onafgerond) gestegen met 1,34%.
Het kan zijn dat u “participatiewet- en/of jongerenschalen daaronder liggen. Als dat zo is vult Pardon die bedragen automatisch aan tot het dan geldende minimumloon.

De Wet op het minimumloon is evenwel niet van toepassing op de primaire overheidssectoren (grotendeels samenvallend met ERD voor de WW), maar in de praktijk voorzien de schalen toch in minimaal dat minimum.

Pardon

Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

Neem contact op via:

Bel : 0522 – 44 33 68
info@pardonconsult.nl

Gerelateerde berichten

Ga naar de inhoud