ALGEMEEN

AOb salarischeck van Pardon voor starters in het onderwijs
» SalarisCheck

De onderwijsvakbond AOb heeft Pardon Consult gevraagd om de verkorte en snelle salarisberekeningen op de site SalarisCheck te maken.

Werknemers in de sectoren Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs kunnen zo snel zien wat je kunnen verdienen als ze een baan krijgen in deze onderwijssectoren.

Mijnpensioenoverzicht.nl
» www.mijnpensioenoverzicht.nl

De nieuwe wijzigingen in de opbouw van het aanvullende pensioen en de gewijzigde AOW-leeftijd zijn nog NIET in deze overzichten verwerkt. Als het dus nog wat langer duurt voordat u met pensioen gaat, dan zijn deze indicaties niet meer nauwkeurig!!!

LET OP: U kunt alleen inloggen als u een DIGID heeft aangevraagd. Dat kan bij www.digid.nl. Het duurt wel enkele dagen voordat u deze in huis heeft.

ABP
» mijnabp.nl

Het pensioenfonds voor Overheid en Onderwijs. U krijgt als werkende elk jaar een overzicht en als “slaper”(vroeger bij ABP verzekerd geweest) 1 kere in de 5 jaar. Uw diensttijd- en pensioengegevens vindt u op deze site.

LET OP: Voor een pensioenoverzicht moet u wel uw inloggegevens bij de hand hebben, dat is uw e-mailadres en uw wachtwoord.

PfZW
» mijnPfZW (PGGM)

Naar de inlogpagina van het pensioenfonds voor Zorg en Welzijn. Daar staat ook de pensioenplanner van dit pensioenfonds.

Loyalis
» Loyalis

De verzekeraar die werkt voor Overheid en Onderwijs en ook voor Cordares verzekerden. Voor het Inkomensoverzicht uit mijnloyalis moet u wel u inloggegevens bij de hand houden.

Cordares
» Cordares

Het pensioenfonds voor de Bouw, Woningcorporaties en aanverwante sectoren. Werkt samen met Loyalis en APG (ABP). Biedt ook inkomensverzekeringen als IP-AP aan voor haar deelnemers.

SENIORENORGANISATIES

Hieronder de links naar enige relevante senioren-/belangen-organisaties. Klik op de plaatjes voor hun websites.

CSO, de koepel van ouderenorganisaties. De aangesloten lidorganisaties van de CSO zijn de Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG. Samen hebben ze meer dan een half miljoen leden.

NBP, De Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen is een organisatie voor de behartiging van collectieve en individuele pensioenbelangen.

 

ANBO
» ANBO

ANBO, de spreekbuis voor bijna 400.000 mondige sociaal bewogen senioren.
PENSIOEN EN AOW
Hieronder enige links naar pensioensites en de SVB, die de AOW uitkeert, klik op de logotjes. Er zijn teveel seniorensites om ze allemaal hier op  te nemen, zoekt u dan zelf onder 50+ of een andere zoektitel.

 

Sociale VerzekeringBank
» SVB

De SVB (Sociale VerzekeringsBank) bekend van Kinderbijslag in een eerdere fase in het leven, keert ook de AOW en ANW (voor weduwen en weduwnaars) uit. De AOW-/ANW- brutobedragen vindt u ook op deze site. Evenals contactgegevens als u naar het buitenland gaat verhuizen als gepensioneerde bijvoorbeeld. Maar ook als u denkt nog pensioen uit het buitenland te kunnen krijgen kijkt u op deze site over het hoe en wat ervan.

 

Plusonline
» Plusonline

Plus online: Alles over pensioen en AOW. Nou ja, alles…..      Wel veel! Onder andere:

– Geld en recht
– Gezondheid en Beauty
– Reizen en Vrije Tijd
– Eten & Drinken en Puzzels…