Levenslooptegoed op tijd opnemen

21-10-2019

Denk u eraan eventuele werknemers met een levenslooptegoed er aan te herinneren dat de opname van het gehele tegoed uiterlijk 31-12-2021 moet plaatsvinden.

Als op die dag er nog een tegoed is dan dient het bedrag in één keer uitbetaald te worden tegen het verrekeningspercentage dat dan geldt. Plan samen en tijdig de opname tijdens verlof als er een behoorlijk tegoed is (tenzij de medewerker het toch in één keer wil opnemen natuurlijk).

Pardon

Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

Neem contact op via:

Bel : 0522 – 44 33 68
info@pardonconsult.nl

Gerelateerde berichten

Ga naar de inhoud