LET OP: Rijk kort anders bij WIEG

13-07-2020

De sector Rijk (en de sectoren die de kortingssystematiek van P-Direkt volgen) heeft gekozen voor een andere doorbetaling tijdens het WIEG-verlof.

Zo kort men het fictief berekende 70% dagloon op het ongekorte dagloon zelf en het verschil is dan de korting op de doorbetaling tijdens de WIEG-verlofuren. Wel hanteert men de grens van 70% van het maximum dagloon.

Pardon Salaris ondersteunt deze berekeningswijze NIET.
O.i. is dit niet zoals de regeling het aangeeft.

Die gaat nl. uit van onbetaalde verlofuren voor de werkgever. En de werkgever krijgt in één keer van het UWV 70% van het dagloon over de verlofuren, incl. een opslag voor de werkgeverspremies, (maar bijvoorbeeld excl. pensioenpremies) uitbetaald.  Met op zich weer dat maximum van 70% van het maximum dagloon.

De korting bij het rijk is dus wat lager dan de vergoeding vanuit het UWV.
Anders gezegd: het rijk betaald nog een stukje door over de verlofuren naast de UWV-vergoeding.

(Onze aanpassing voor het rijk komt niet eerder dan in de loop van september beschikbaar.)

Pardon

Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

Neem contact op via:

Bel : 0522 – 44 33 68
info@pardonconsult.nl

Gerelateerde berichten

Ga naar de inhoud