Jaarverslag 2022 ABP en premiedekkinggraad

02-05-2023

Het ABP heeft op 28 april haar jaarverslag over 202 gepulbiceerd. Deze staat op abp.nl en is via deze link  naar Jaarverslag ABP 2022 te downloaden.

Opvallend is dat de premiedekkingsgraad (hoe verhoudt de afgedragen pensioenpremie zich t.o.v. de pensioenopbouw in datzelfde jaar) gestegen is van 65% naar 105% (ultimo 2022).
Dat komt om dat het reëel verwachte rendement op de premieinleg (2,2%) hoger lag dan de voorgeschreven rente(termijnstructuur) voor de opbouw. Zie plaatje hieronder.

(Bron: Jaarverslag ABP 2022, pagina 36)

Pardon

Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

Neem contact op via:

Bel : 0522 – 44 33 68
info@pardonconsult.nl

Gerelateerde berichten

Ga naar de inhoud