IVP-premie vervalt m.i.v. 2023

30-05-2022

LOONKOSTENINDICATIE VOOR 2023

Sommigen  van u hebben het al gemerkt. De salariskosten worden soms wat minder als je met de nu al bekende instellingen van 2023 rekent.

IVP-premie vervalt in 2023
Dat komt omdat de IVP-premie (voormalige VPL-premie) voor de inkoop van het voorwaardelijke pensioen, komt te vervallen. Het pensioendeel is in 2023 nl. onvoorwaardelijk geworden.
Dat scheelt de werkgever 3% aan premie, alleen rekent u zich niet te rijk. Het kan zijn dat bijvoorbeeld de OP-/NP-premie wat hoger wordt. Of andere premies, omdat het (netto) minimumloon (extra) wordt verhoogd. Daarmee worden de daaraan gekoppelde uitkeringslasten ook hoger.

Duurdere CAO-s
Het is daarnaast de verwachting dat de loonrondes bij een hoog blijvende inflatie ook hoger dan de afgelopen jaren zullen uitvallen, dus begroot u svp met de nodige voorzichtigheid! Want sommige van die verhogingen zijn deels betaald uit het vrijvallen van de IVP-premie. Daar geldt al  “de cost gaet voor de baet uyt”.

Pardon

Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

Neem contact op via:

Bel : 0522 – 44 33 68
info@pardonconsult.nl

Gerelateerde berichten

Ga naar de inhoud