EERSTE BELASTINGCIJFERS VOOR 2024

21-09-2023

EERSTE BELASTINGCIJFERS VOOR 2024

Voor berekeningen in het jaar 2024 e.v. wordt vanaf vandaag (21 september) gebruik gemaakt van de cijfers en percentages uit het Belastingplan 2024. Dat betekent dat de nieuwe belastingtabellen er voor de standaard maandtabellen wit en groen erin zitten. Het verrekeningspercentage voor de incidentele beloningen is nog niet bekend gemaakt.

 

LET OP:
– DEZE VERSIE WORDT NOG VERANDERD NA DE BEHANDELING VAN HET BELASTINGPLAN 2024 (dus nog niet definitief!)
– Het VERREKENIGSPERCENTAGE (% bijzonder tarief) voor de incidentele beloningen is nog van 2023, dus de netto’s van VT, EJU of IKB gaan nog niet goed.
  Deze komen in de eerste versie die op 10 oktober door de belastingdienst worden gepubliceerd.

Pardon

Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

Neem contact op via:

Bel : 0522 – 44 33 68
info@pardonconsult.nl

Gerelateerde berichten

Ga naar de inhoud