E-facturatie gaat via een XML-bestand

Steeds meer gemeenten en andere overheidsinstellingen moeten uiterlijk 18 april 2019 klaar zijn voor e-facturatie. Pardon Consult kan al sinds eind 2017 haar facturen via Simplerinvoicing (en e-Verbinding) versturen en ontvangen.
Dus als u voortaan de facturen liever per e-factuur (dat is dus niet digitaal factureren als een Pdf in een mailtje, maar het versturen van een XML-bestand) wilt ontvangen, geeft u dat dan gerust even door aan ons: accounts@pardonconsult.nl