Disclaimer logo

Disclaimer Pardon Consult BV
De inhoud van het e-mailbericht en/of eventueel toegevoegde bijlagen is/zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Pardon Consult sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit de elektronische verzending van dit bericht.
Indien deze e-mail bij vergissing bij u terecht is gekomen, verzoeken wij u het bericht aan de Pardon Consult terug te sturen en het e-mail bericht van uw systeem te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan.

Bij indicatieve berekeningen
Als het gaat om (indicatieve) berekeningen zijn de verstrekte gegevens door ons niet op juistheid en/of volledigheid gecontroleerd, tenzij uitdrukkelijk aangegeven. Voor een formele beoordeling van het recht op, de duur van, en de hoogte van, een salaris, uitkering of pensioen, dient u zich te wenden tot de besluitende en uitvoerende instantie(s) zoals het UWV, vak- en/of werkgeversorganisatie, het pensioenfonds / de verzekeraar en/of uitvoerder van een bovenwettelijke regeling. 

Algemene Voorwaarden van Pardon Consult
Onze aansprakelijkheid wordt verder beperkt door onze Algemene Voorwaarden, welke u ook op deze website vindt onder Algemene Voorwaarden Pardon Consult BV en welke nimmer meer bedraagt dan het inde factuur of offerte vermelde bedrag.