Oplopende leeftijd van de AOW

De AOW kent een oplopende AOW-leeftijd. Als u in Pardon Salaris een geboortedatum invult, wordt (zo mogelijk) meteen de AOW-leeftijd afgebeeld. Steeds 5 jaar van tevoren wordt de (nieuwe) AOW-leeftijd definitief vastgesteld op basis van de levensverwachting uit de tabellen van het CBS: Hoeveel jaren heeft u gemiddeld nog AOW na uw 67 jaar.
Zo is op 2 juli 2019 de eerste kamer akkoord gegaan met het vaststellen van de AOW-leeftijden voor de jaren 2020-2021-2022-2023 en 2024.

De AOW-leeftijd voor 2025 en later wordt vastgesteld aan de hand van de nieuwe CBS-levensverwachtingscijfers voor dat jaar. Dat wordt steeds 5 jaar van tevoren vastgelegd. Dus eind 2019 voor het jaar 205 , eind 2020 voor het jaar 2026, eind 2021 voor 2027, enz.

Overigens zijn deze leeftijden vanaf 1-1-2025 nog niet definitief geregeld. Het wetsvoorstel daarvoor moet nog gemaakt worden. Het pensioenakkoord spreekt over 8 maanden later met AOW als de levensverwachting met 1 jaar stijgt. (Dat is nu nog 1 jaar later AOW bij + 1 jaar langer leven). De verhoging wordt dus getemperd.

Rekenhulp AOW in Pardon

De rekenhulp in Pardon Salaris werkt al met de nieuwe AOW-leeftijden. U kunt uw geboortedatum hier invullen, dan ziet u uw verwachte AOW-leeftijd.

Officiële informatie bij SVB of Belastingdienst
Als u meer informatie wilt, gaat u dan bijvoorbeeld naar de website van de Sociale VerzekeringsBank www.svb.nl