De nieuwe AOW-leeftijden (CBS dec.2017)

De nieuwe AOW-leeftijden (CBS dec.2017)2018-09-19T16:15:00+02:00

Oplopende leeftijd van de AOW

De AOW kent een oplopende AOW-leeftijd. Als u in Pardon Salaris een geboortedatum invult, wordt (zo mogelijk) meteen de AOW-leeftijd afgebeeld. Steeds 5 jaar van tevoren wordt de (nieuwe) AOW-leeftijd definitief vastgesteld op basis van de levensverwachting uit de tabellen van het CBS: Hoeveel jaren heeft u gemiddeld nog AOW na uw 65 jaar.
Zo is voor de jaren 2022 en 2023 de AOW-leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. Dus bereikt u in die kalenderjaren de leeftijd van 67 jaar en 3 maanden, dan kunt u de AOW aanvragen..
Dan volgt er december 2018 een voorstel voor het jaar 2024 en in december 2019 voor het jaar 2025, enz. enz. (Bij geboortedata vóór 1955 geldt nog 67 jaar als “vaste”AOW ingangsleeftijd. Deze regelgeving dateert overigens al uit 2012.)
Voor een rekentool die op invoer van een geboortedatum de vermoedelijke AOW-ingangsdatum laat zien, klikt u op de tab “rekenhulp” boven in het scherm van onze website. Een van die rekenhulpen is de “AOW-leeftijd berekenen”. Tot 2021 loopt de AOW-leeftijd op tot 67 jaar, daarna stijgt deze verder als de CBS-levensverwachting dat aangeeft. De tool rekent nog met de CBS-cijfers van december 2016, wordt z.s.m. aangepast naar de cijfers van december 2017.

LET OP 1: Na 2023 gaat de AOW-leeftijd dus waarschijnlijk verder omhoog als de levensverwachting verder stijgt. Daarvoor hebben we in Pardon Salaris een “verwachte AOW-leeftijd” op basis van de formule: V = (L-18,26) – (P-65). Deze formule komt uit de Algemene ouderdomswet (AOW).

Maximaal nog 18 jaar en 3 maanden (gemiddeld) AOW
De SVB gaat volgens deze formule in de toekomst gemiddeld maximaal nog ruim 18 jaar AOW aan u betalen. Als dat langer dan die 18,26 jaar dreigt te worden, dan wordt aan de hand van de 5 jaar vóór AOW-leeftijd berekende CBS-levensverwachting de AOW-leeftijd naar boven bijgesteld. 100% Zekerheid over uw AOW-leeftijd heeft u dus pas 5 jaar voorafgaand aan de eerder berekende AOW-datum. Het kan dus zijn dat uw AOW-ingangsdatum dan alsnog met een kwartaal wordt uitgesteld (of naar voren wordt gehaald, in 2017 is de levensverwachting iets gedaald!).

Officiële informatie bij SVB of Belastingdienst
Als u meer informatie wilt, gaat u dan bijvoorbeeld naar de website van de Sociale VerzekeringsBank www.svb.nl

Tabel met CBS-cijfers van december 2017
De nieuwe AOW-tabel met de nieuwe CBS-cijfers van december 2017 vindt u hier.