Oplopende leeftijd van de AOW

De AOW kent een oplopende AOW-leeftijd. Als u in Pardon Salaris een geboortedatum invult, wordt (zo mogelijk) meteen de AOW-leeftijd afgebeeld. Steeds 5 jaar van tevoren wordt de (nieuwe) AOW-leeftijd definitief vastgesteld op basis van de levensverwachting uit de tabellen van het CBS: Hoeveel jaren heeft u gemiddeld nog AOW na uw 67 jaar.
Zo is op 2 juli 2019 de eerste kamer akkoord gegaan met het vaststellen van de AOW-leeftijden voor de jaren 2020-2021-2022-2023 en 2024.

De AOW-leeftijd voor 2025 en later wordt vastgesteld aan de hand van de nieuwe CBS-levensverwachtingscijfers voor dat jaar. Dat wordt steeds 5 jaar van tevoren vastgelegd. Dus eind 2019 is voor het jaar 2025 nu vastgesteld dat de AOW-leeftijd 67 jaar blijft dat jaar. Dit vanwege de slechts zeer licht gestegen levensverwachting. Eind 2020 wordt dit voor het jaar 2026 vastgelegd, eind 2021 voor 2027, enz.

Overigens zijn deze leeftijden vanaf 1-1-2026 nog niet definitief geregeld. Het wetsvoorstel daarvoor moet nog ingediend worden. Het pensioenakkoord spreekt over 8 maanden later met AOW als de levensverwachting met 1 jaar stijgt. (Dat is nu nog 1 jaar later AOW bij + 1 jaar langer leven). De verhoging wordt dus getemperd.

Rekenhulp AOW in Pardon

De rekenhulp in Pardon Salaris werkt al met de nieuwe AOW-leeftijden.

Officiële informatie bij SVB of Belastingdienst
Als u meer informatie wilt, gaat u dan bijvoorbeeld naar de website van de Sociale VerzekeringsBank www.svb.nl