Bij al onze leveringen van producten en diensten zijn onze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing.
Met het aangaan van een overeenkomst of bestelling gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Latere uitsluitingen of (Algemene) (Inkoop)voorwaarden van de kant van onze abonnees of klanten/gebruikers zijn alleen van toepassing ná toepassing van onze Algemene Voorwaarden.

Als uitsluitingen of voorwaarden van onze abonnees of klanten/gebruikers strijdig zijn met onze Algemene Voorwaarden, dan gelden uitsluitend onze Algemene Voorwaarden.

Onze aansprakelijkheid is nooit groter dan hetgeen volgens bindend europees recht en nederlands recht wettelijk bepaald is en/of in onze Algemene Voorwaarden is geregeld.

Algemene Voorwaarden