ABP verhoogt de pensioenpremies in 2022 niet

03-12-2021

In tegenstelling tot hun eerdere bericht, verhoogt het ABP de pensioenpremies voor 2022 niet. Dus de verdeling tussen werknemers en werkgevers blijft dezelfde, nl.

  7,93% voor dewerknemer en
17,97% voor de werkgever

Bij een franchise van € 14.850 (wij hadden eerder € 14.900 ingeschat). Per saldo een lagere pensioenafdracht. Dat is nu in Pardon Salaris opgenomen voor berekeningen vanaf 1-1-2022.

De premie Inkoopvoorwaardelijk pensioen IVP (het voormalige VPL) blijft ook iun 2022 volledig voor rekening van de werkgever, net als dit jaar. Ook daar wordt afgezien van een verhaal op de deelnemer zelf.  Omdat er geen werknemersdeel deel IVP komt en ook de premies niet omhoog gaan, vallen de netto-salarissen t.o.v. eerdere berekening ietsje hoger uit.

De IVP-premie blijft dus ook 3% voor 2022 en vervalt dan helemaal in 2023 wanneer deze “overgangsregeling” afloopt.
(Een deel van) die 3% zal in 2023 dan bij het werkgeversdeel van de OP/NP-pensioenpremie worden opgeteld, aangezien dit onderdeel vormt van de financiering om nu de premie juist niet te verhogen.

Omdat we nog geen goed zicht hebben òf en hoé dat plaats gaat vinden hebben we vooraleerst de IVP-premie m.i.v. 1-1-2023 op nihil gezet, maar reken u dus nog niet rijk aan werkgeverskant voor de budgetten van 2023 e.v.

Pardon

Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

Neem contact op via:

Bel : 0522 – 44 33 68
info@pardonconsult.nl

Gerelateerde berichten

Ga naar de inhoud