ABP trekt bericht premieverlaging voor 2020 in!

30-09-2019

Het ABP heeft zojuist (ma. 30 september) aangegeven dat de inschatting is, dat de pensioenpremie voor 2020 met 0,5% daalt van 24,9% naar 24,4%. Dit is reeds in Pardon Salaris opgenomen. 

 

Het ABP heeft de eerdere mededeling van de premieverlaging voor 2020 ingetrokken, omdat dit nog helemaal niet bestuurlijk was besproken. We waren al verrast dat ze zo snel waren.

Wij hebben gezien de mededeling en het gebruik van het woord “prudent”, besloten de Gulden Middenweg te bewandelen. De premie mag volgens huidige afspraken met max. 2% worden verhoogd, hij kan wat lager worden door verval aantal afspraken, dan verhogen wij de premie vooralsnog met +1% van 24,9% naar 25,9% m.i.v. 1-1-2020.

70% T.l.v. de werkgever (van 17,43% naar 18,13%) en voor 30% t.l.v. de werknemer (van 7,47% naar 7,77%). Hoe het echt gaat worden is tot eind november “in de schoot der Goden verborgen”. Hier naar mededeling intrekking van het bericht door het ABP.

De pensioenfranchise 2020 hebben wij naar eigen inzichten voorlopig verhoogd met € 300 van € 13.800 naar € 14.100.  Alle bedragen en percentages kunnen natuurlijk nog veranderen, maar dit komt wellicht in de buurt van wat het gaat worden.

 

Het ABP gaf daarnaast ook aan dat de AOP-premie voor 2020 met maar liefst 0,35% verhoogd naar 0,80% gemiddeld, omdat meer deelnemers het ABP ArbeidsOngeschiktheidsPensioen aanvragen. Dit hebben we naar rato vertaald naar de sectoren en dinsdag 1 oktober ingebracht, samen met de door ons ingeschatte verhoging van de franchise naar € 21.350, maar ook dit kan natuurlijk nog wijzigen.

Pardon

Servicelijn

Tijdens kantooruren zitten deskundigen en specialisten klaar. Om vragen te beantwoorden of problemen op te lossen. Een vraagbaak voor salarissen, administraties of regelingen.

Neem contact op via:

Bel : 0522 – 44 33 68
info@pardonconsult.nl

Gerelateerde berichten

Ga naar de inhoud