De pensioenpremies voor het ouderdoms- en nabestaandenpensioen (OP/NP) stijgen zowel bij ABP (24,9%) als bij het PfZW (23,5%) niet.
De franchises gaan wel omhoog bij het ABP van € 13.800 naar € 14.200 dat is een stijging  van bijna 2,9%. Deze bedragen zijn gekoppeld aan de ontwikkeling van de bedragen van de AOW.  PfZW moet haar franchise voor het OP/NP voor 2020 nog publiceren.

AO-premies bij ABP wél omhoog

Wél gaat de premies voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen  (AO-premies) omhoog, wegens toename van het aantal (oud-)medewerkers in de sectoren Overheid en Onderwijs, dat hierop een beroep doet.
De gestegen pensioenleeftijd en de stijging van de gemiddelde leeftijd in deze sectoren doet het aantal arbeidsongeschikte medewerkers toenemen.

Frappant is dat het PfZW juist haar AO-premie met 0,1% heeft verlaagd, omdat de verhoging van de AOW-leeftijd getemporiseerd is, aldus de verklaring van dat pensioenfonds.